Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Làm đồ chơi  (Read 12475 times)

11 Tháng Ba, 2007, 05:18:09 PM
  • ADMIN
  • ******
  • Posts: 882
  • Điểm bài viết: 81
    • Doãn Minh Đăng
Trong lớp tớ học, có thầy vừa cho xem món đồ chơi này: "robot" tự bước đi.

Ý tưởng món đồ chơi được trình bày trong Patent 376588 của Mĩ từ thế kỉ 19, địa chỉ truy cập: http://freepatentsonline.com/0376588.html (sau khi vào trang này, click vào xem bản PDF, địa chỉ: http://freepatentsonline.com/0376588.pdf).

Nó đơn giản là có 2 sợi dây thép uốn lại thành hình người, mỗi sợi dây làm một cái chân -> 2 chân có thể chuyển động được. Khi đặt cái hình người này trên một cái dốc, nó sẽ tự đi từ trên dốc xuống ;) .

Đây là hình món đồ chơi:Đây là 2 đoạn video tớ quay cảnh con "người dây" này bước đi:

http://www.youtube.com/watch?v=nPueSihnBMI

http://www.youtube.com/watch?v=_Uv0KZC-CF8

Mọi người làm thử xem, nhìn nó bước đi thú vị nhỉ! :D/